Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

Artikelen

In dit thema kunt u verschillende artikelen lezen. De artikelen gaan over (algemene) Bijbelse onderwerpen, profetische onderwerpen en onderwerpen die betrekking hebben op misleidende leringen. Ik bid dat het voor u tot zegen mag zijn!

Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.
– 2 Timotheüs 2:15

2022-06-19

Het oordeel voor de gelovigen – over de rechterstoel en kronen

Wie vandaag tot geloof komt zal door zijn geloof behouden zijn. Niemand is behouden om wat hij of zij heeft gedaan en wat u ook zal doen aan goede werken in de toekomst – het voegt daar niets aan toe. Echt niemand kan zijn behoudenis bereiken door wat hij of zij aan goede werken doet. [Meer weten…]

Hilga - 17:06:48 @ Profetisch | Een opmerking toevoegen

2022-05-25

Genezingen: de dwaalleer van Tom de Wal (‘Jezus aanraken’)

Tom de Wal is de laatste tijd behoorlijk aan de weg aan het timmeren met de boeken die hij schrijft, met zijn lezingen en met zijn trainingen – allen via zijn organisatie ‘Frontrunners Ministries’. Volgens de bijbehorende website heeft De Wal inmiddels acht boeken geschreven, die samen 130.000 keer zijn gedrukt. Deze 130.000 wordt (mede) verklaard door het feit dat hij zijn boeken gratis verspreidt. [Meer weten…]

Hilga - 19:57:38 @ Misleidende leringen | 2 opmerkingen

2022-04-23

Vandaag is de dag van uw redding!

Wat betekent bekeren eigenlijk precies?
Het Griekse werkwoord meta-noeō betekent ‘berouw hebben, zich bekeren’.

Het is samengesteld uit noeō ‘bemerken; verstaan, inzien; (be)denken’ en het voorvoegsel meta, dat hier een verandering aangeeft. Het houdt in feite in: ‘anders verstaan of inzien, anders bedenken, van gedachten veranderen’, en hierdoor ‘berouw hebben’ van een verkeerde daad. [Meer weten…]

Admin - 16:02:52 @ Algemeen | Een opmerking toevoegen

2022-04-14

Feiten en fabels over de opname

‘Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.’ (2 Petrus 1:21-22)

Mijn jeugdherinneringen spelen zich af in de jaren tachtig. Ik ben kerkelijk opgegroeid en ik herinner me het enthousiasme van kerkelijke leiders van allerlei pluimage die vertelden over de spoedige opname. Zo bezocht ik een evangelisatiedienst op een zondagavond. [Meer weten…]

Hilga - 16:04:46 @ Profetisch | Een opmerking toevoegen

2022-03-31

Paasfeest – Oorsprong en betekenis

Het Paasfeest heeft Joodse wortels, evenals Goede Vrijdag. En beide hebben te maken met de zondeval van Adam en Eva, het eerste mensenpaar, en met de belofte van God dat Hij Zelf voor een oplossing van het zondeprobleem zou zorgen. Die geschiedenis staat beschreven in het eerste Bijbelboek, Genesis, hfst. [Meer weten…]

Admin - 14:45:22 @ Algemeen | Een opmerking toevoegen

 


 

E-mailen
Map
Info
Instagram