Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Media-aandacht

In dit thema kunt u inzien wat het billboard project heeft teweeggebracht. Er zijn namelijk verschillende mediabedrijven die het onder de aandacht hebben gebracht. De aandacht komt vooral vanuit de christelijke mediawereld. Dit is prachtig, want hier bid ik voor, zodat zoveel mogelijk naasten worden bereikt met de waarschuwende bekeringsboodschap.

Israël een waarschuwend voorbeeld voor ons
Hoor het woord van de HEERE, Israëlieten,
want de HEERE heeft een rechtszaak
met de inwoners van dit land,
omdat er geen trouw, geen goedertierenheid
en geen kennis van God in het land is.
Vloeken, liegen,
moorden, stelen en overspel plegen
zijn wijdverbreid;
bloedbad volgt op bloedbad.
Daarom treurt het land,
en ieder die erin woont, verkommert. – Hosea 4: 1-3

Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is.
Omdat u de kennis verworpen hebt,
heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen.
Omdat u de wet van uw God hebt vergeten,
zal Ik ook uw kinderen vergeten.
Hoe talrijker zij werden, hoe meer zij tegen Mij zondigden.
Ik zal hun eer inruilen voor schande.
Zij eten de zonde van Mijn volk,
en zij verlangen naar hun ongerechtigheid. – Hosea 4: 6-8

Bekeer u tot Hem van Wie de Israëlieten diep afvallig geworden zijn,
want op die dag zal ieder verwerpen
zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgoden,
die uw eigen handen voor uzelf hebben gemaakt, tot zonde. – Jesaja 31: 6-7


Reformatorisch Dagblad 

Reformatorisch Dagblad
Reformatorisch Dagblad
Billboards roepen vier weken: eindtijd is begonnen

Groot Nieuws Radio 

Groot Nieuws Radio
Interview Groot Nieuws Radio (20.56MB)
Groot Nieuws Radio
Interview Groot Nieuws Radio (20.56MB)

 
CIP

Miljoenen Nederlanders bereikt met billboards: "Ik zie dat heel veel kerken lauw zijn"


Evangelist (25) doet niet mee aan QR-samenleving: "Ik buig alleen voor Jezus"

 


Evangelist wijst christenen én buitenstaanders op Jezus’ wederkomst: "’God is liefde’ is een cliché"


 
 
 
 
Map
Info