Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

 
Komt Jezus? 

Eerste komst Jezus

Tussentijdse komst Jezus

Tweede komst Jezus

De geboorte

De opname v/d gemeente

Eind v/d zevenjarige grote verdrukking

Matt. 1: 18-25, Luk. 1: 26-38, Luk. 2: 1-7

1 Kor. 15: 51-52, 1 Thess. 4: 13-17, 2 Thess. 1:7, Openb. 3:10

Matt. 24: 23-31, Mark. 13: 24-31, Luk. 21: 25-33 

 
 
 
 
Map
Info