Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.


 

 

Help mee het Evangelie te verspreiden

Klik hier om mee te doen

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer dan op mijn Telegram-kanaal.
De Bijbel vertelt het verleden, het heden en de toekomst
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn YouTube-kanaal.
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn Vimeo-kanaal.


Profetisch nieuws


Terug naar overzicht

18-01-2021

De G7-top transformeert dit jaar naar de D10-top

Beste lezers,

Vandaag een profetisch nieuwsartikel over de toekomstige D10-top. De Britse premier Boris Johnson ontvangt in juni de wereldleiders van de G7, de club van zeven landen met een van de grootste economieën in de wereld. De driedaagse top wordt van 11 tot 13 juni gehouden in de Engelse badplaats Carbis Bay in Cornwall, in het uiterste zuidwesten van Groot-Brittannië. Dat heeft de Britse regering zaterdagavond laten weten. De G7 ging eerder door het leven onder de naam G8 toen Rusland er nog inzat. Dat land werd eruit gezet na de annexatie van de Krim in 2014 (1).

UK plant een vroege virtuele G7-bijeenkomst en zet de overstap naar D10 voort
Boris Johnson is van plan om een virtuele G7-top van wereldleiders te organiseren binnen enkele weken nadat Joe Biden president van de VS is geworden, in een poging een ambitieuze agenda vast te stellen met betrekking tot klimaatverandering, een wereldwijd vaccinatieprogramma, toekomstige pandemische paraatheid en relaties met China.

Hij werkt ook aan plannen om de jaarlijkse topconferentie van de G7 in juni om te vormen tot een D10 van toonaangevende democratieën.

Het voorstel om de G7 uit te breiden tot een bredere groep stuitte op weerstand van enkele Europese staten die bezorgd waren dat het zou worden gezien als een anti-Chinese alliantie en een middel om de macht van EU-landen te verminderen. Er is bezorgdheid geuit in Franse en Italiaanse diplomatieke kringen.

Een vroege virtuele bijeenkomst van de G7 zou Biden een platform bieden om te laten zien dat de VS zich opnieuw inzet voor multilateralisme (= een nieuwe wereldorde). Zie mijn video ‘The last warning’ om ook onze koning deze woorden te horen zeggen.

Johnson kreeg een akkoord om de in het VK gehoste G7-top in juni om te zetten in een D10, een idee dat al bijna een decennium in Amerikaanse denktanks circuleert. Als gevolg hiervan zullen Zuid-Korea, India en Australië worden uitgenodigd voor alle sessies van het evenement, dat zoals gewoonlijk zal worden bijgewoond door de VS, Italië, Frankrijk, Japan, Duitsland, Canada en het VK.

Johnson's uitbreiding van de G7 is gedeeltelijk ingegeven door de wens om aan te sluiten bij Biden's interesse om democratie te promoten als superieur aan autoritarisme. Biden heeft in het eerste jaar van zijn voorzitterschap al lang een top voor democratie voorgesteld, en de D10-top zou een platform of een tussenstation kunnen zijn voor een groter evenement. De premier wil ook graag zien dat de D10 wordt gecombineerd om een technologische rivaal voor China te vormen, en meer in het algemeen ziet hij de G7 als een gouden kans om het Britse mondiale leiderschap na de Brexit te tonen.

Geen enkel land probeerde het Britse plan voor de D10 te blokkeren, deels omdat het voorrecht van de gastheer is om de top te organiseren in de vorm die zij verkiezen. Het is bijvoorbeeld gebruikelijk dat andere landen voor sommige sessies worden uitgenodigd.

Maar diplomaten uit Italië, een van de landen met sterke economische banden met China, hebben hun bezorgdheid geuit over het feit dat dit nieuwe formaat zal worden gezien als een bouwsteen van een nieuwe anti-Chinese alliantie in de Indo-Pacific. Europa heeft een opmerkelijke vastberadenheid getoond om zijn eigen China-beleid te voeren, door vorige maand een investeringsovereenkomst met China te sluiten die de aankomende regering Biden boos maakte.

Italië wil ervoor zorgen dat de G7 niet permanent wordt getransformeerd, en Franse beleidsdenkers hebben vraagtekens gezet bij het D10-formaat. In een paper voor het Institut Montaigne schreven Michel Duclos, een voormalige ambassadeur, en Bruno Tertrais, een politicoloog: “Het spreekt voor zich dat premier Johnson niet zal nalaten een agenda voor de G7 op te stellen die de Amerikanen waarschijnlijk zal plezieren, dus inclusief een prodemocratische dimensie. Laten we overigens niet verbaasd zijn als Londen de oefening probeert te exploiteren ten voordele van 'Global Britain', door in de praktijk te trachten de plaats van de Europese Unie te verlagen."

Johnson zou deze maand naar India vliegen om de opzet van de top met Narendra Modi te bespreken, maar voelde zich gedwongen om het bezoek uit te stellen vanwege de omvang van de coronavirus-crisis. Een van de doelen van Johnson voor de nieuwe groep is om 5G-technologieën te ontwikkelen om te voorkomen dat China dit cruciale element van de 21e-eeuwse digitale infrastructuur domineert, een doel dat al door Biden-adviseurs is gesteld (2).

Wat betekent dit allemaal op het gebied van Bijbelprofetie?

Het rijk van de antichrist
Om te beginnen weten we dat het rijk van de antichrist uit tien koningen bestaat. Daniël 7: 24-25 vertelt ons: “En de tien hoorns duiden aan dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan, en na hen zal een ander opstaan. Die zal verschillen van die er eerder geweest waren. Drie koningen zal hij vernederen. Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.”

Het is erg opvallend dat dit jaar de D10-top doorgezet gaat worden. Dit heeft precies de juiste timing in vergelijking met de profetie van de opname van de gemeente. Zie mijn video ‘The Lion of Judah is coming’ om hier uitleg over te krijgen. Na de opname zal de antichrist met een zevenjarig vredesakkoord komen. Zie mijn artikel ‘Israël en Soedan tekenen officieel het vredesakkoord’ om hier meer over te lezen. Het rijk van de antichrist bestaat uit tien ijzersterke landen. Dit wordt bevestigd als we kijken naar welke landen er al aangesloten zijn bij deze top. Verder lezen we dat er nog drie ijzersterke landen bij gaan komen. U kunt in de eerste bestandsbijlage een korte video zien over de huidige G7-top. In deze korte video worden de landen gevisualiseerd. In de komende D10-top zullen drie koningen worden verslagen. Mijns inziens zullen deze drie landen zijn plannen gaan dwarsliggen. De tijd zal het leren welke landen dit zijn. Bovendien lezen we dat hij de wet gaat veranderen. Zien we nu een voorspel van abnormale aangenomen (spoed)wetten? Uiteindelijk zal hij op de helft van de zevenjarige grote verdrukking de wet veranderen. Zie mijn artikel ‘Israël en Soedan tekenen officieel het vredesakkoord’ om hier meer over te lezen. Bij het veranderen van de wet zal hij het merkteken (= 666) van het beest invoeren, dat is wat Openbaring 13: 16-17 ons verteld. Microsoft heeft overigens een patent op dit nummer. Bill Gates heeft samen met zijn oude bedrijf Microsoft miljarden in deze technologie geïnvesteerd. Het menselijke lichaam kan met deze technologie aangesloten worden op een computernetwerk. Hierdoor krijgt het lichaam interactie met dit duivelse systeem. De mensheid 2.0 zouden we kunnen concluderen. Dit is waar de elite al jaren naar streeft. Een communistisch regime met als einddoel transhumanisme.

Verder zien we dat de antichrist democratisch gekozen zal worden. Dit komt goed overeen met waar de D10-top voor staat. Zij zijn namelijk de ‘democratic of ten’. Het zal dus een democratische tien-statenbond zijn. Openbaring 17: 12-13 vertellen ons namelijk: “En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen.” In de video van Roundtable kunnen we zien dat David Foster zegt: “Het probleem is dat één land het centrum zal moeten worden en nog een probleem is dat één persoon de top dog zal moeten worden.” Dit zullen geen problemen zijn, want het land van de antichrist zal het centrum worden en hijzelf zal de top dog worden.

Bovendien is het opvallend dat Rusland uit de G8-top is gezet. We weten namelijk dat Rusland zich zal keren tegen het systeem van het beest. Dit vertel de profeet Ezechiël in het Oude Testament. Zie mijn artikel ‘Damascus zal binnenkort vernietigd worden (Jesaja 17:1)’ om hierover meer te lezen.

Daarnaast kunnen we lezen dat de toekomstige D10-top wil samenwerken tegen de technologische rivaal China. Dit heeft ook een profetische betekenis, want de profeet Daniel vertelt ons dat China zich tegen het systeem van het beest zal keren. Ik citeer uit Daniël 11:44: “Maar de geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen. Daarom zal hij in grote grimmigheid uittrekken om velen weg te vagen en met de ban te slaan.” We zijn bij deze tekst aangekomen in de laatste weken van de zevenjarige grote verdrukking. Plotseling krijgt de antichrist berichten over opstanden in het oosten en noorden. Deze berichten zijn kennelijk zo ernstig dat hij zijn totale macht uittrekt om velen uit te roeien. Over die bedreiging spreekt Openbaring 9: 13-21. Daar wordt gesproken over een reusachtig leger dat elk voorstellingsvermogen te boven gaat. Mijns inziens is dit een gigantisch volksleger uit China. Ook Openbaring 16:12 spreekt over dit leger. Ik citeer: “En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat.” Vroeger dacht men dat de wereld achter de Himalaya-bergketen eindigde. Ook werd aangenomen dat de zon daar geboren werd. De Bijbel was ook toen al beter op de hoogte, want daar waar de zon opgaat, ligt een machtig land. Dit weten we dankzij het Griekse woord ‘anatole’ (= oosten). Dit betekent: ‘gebied waar de zon opkomt.’ Het machtige land is het Oosterland (= China). Om dit enorme leger doortocht te geven, droogt het water van de Eufraat op.

Niet alleen dit is opvallend, maar ook dat juist India zich bij de D10-top zal aansluiten. We weten namelijk dat er spanningen zijn tussen China en India (3). India kiest de kant van de democratische tien-statenbond. Waarschijnlijk willen zij bescherming tegen China. Verder zien we dat ook Japan bij de D10-top zit. Daarnaast zal Zuid-Korea zich ook nog gaan aansluiten. Hierdoor komt India nog sterker te staan tegen China. Het heeft allemaal te maken met economische, militaire en culturele aspecten.

Waar komt de antichrist vandaan?
Ten slotte ziet het Verenigd Koninkrijk de verandering van de G7-top als een gouden kans. Hierbij kunnen ze namelijk het Britse mondiale leiderschap na de Brexit te tonen. Zal de valse Joodse Messias uit het Verenigd Koninkrijk komen? Het zou zomaar kunnen. Mijns inziens moet hij ook een Jood zijn, omdat de Joden hem anders nooit zullen aannemen als ‘Messias’. Daarnaast denk ik dat hij uit het herstelde Romeinse Rijk moet komen, waardoor het aannemelijk is dat hij uit Europa komt (Dan. 2: 40-43). Dit wil ik hieronder kort onderbouwen.

De profeet Daniël had in zijn visioen gezien het volgende gezien: “En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles. Dat u verder de voeten en de tenen, gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer, gezien hebt – dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer – juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem – dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem – ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem (Dan. 2: 40-43).”

Uit deze tekst van Daniël blijkt dat het Romeinse Rijk uit twee verschillende tijdsperiodes bestaat. Dit zijn het eerste Romeinse Rijk en het herstelde Romeinse Rijk. Het eerste Romeinse Rijk was dus ijzersterk en verguisde alles. Dit speelde zich af in de tijd dat Johannes het boek Openbaring schreef. Het eerste Romeinse Rijk was lang aan de macht (ca. 753 v. Chr. t/m 476 n. Chr.). Verder kunnen we ook lezen dat het gedeeltelijk sterk en gedeeltelijk broos zal zijn. Dit gaat over het herstelde Romeinse Rijk. Zoals we eerder konden lezen, vertelt Daniël ons dat er drie koningen verslagen worden. Mijns inziens is dit een van de redenen waarom het een broos/verdeeld rijk is. Verder heeft dit rijk de hardheid van het eerste Romeinse Rijk. Dat klopt, want we weten dat dit rijk maar kort aan de macht is (Openb. 17:10). De regeringsduur van de antichrist is zeven jaar (Dan. 9:27, Matt. 24:15, Mark. 13:14, Luk. 21:20). We hebben in mijn andere artikelen kunnen lezen dat de zevenjarige grote verdrukking een vreselijke periode is. In dit herstelde Romeinse Rijk zal ook het merkteken van het beest (= 666) ingevoerd worden. U kunt in mijn artikel ‘Het merkteken (= 666) wordt een onderhuidse tattoo’ hierover meer lezen. Zoals we lazen, zal de D10-top hoogstwaarschijnlijk uit veel Europese landen bestaan. Hierdoor is de kans groot dat de antichrist echt uit Europa komt.

Op grond van het tekstgedeelte uit Daniël 2 wil ik de boeken van Daniël binnenkort uitleggen. Deze boeken zijn zeer belangrijk in onze eindtijdprofetie. Daarnaast lazen we hierboven over het vierde koninkrijk. Dit was het Romeinse Rijk, maar er zijn nog meer koninkrijken geweest. Er worden vier koninkrijken in Daniël 2 benoemd. Als God het wil, ga ik dit binnenkort uitleggen. Ik zal dit hoofdstuk per hoofdstuk gaan doen.

De gemeente van Jezus zal verdwijnen
Al met al gaat de gemeente van Jezus de openbaring van de antichrist niet meemaken, want Hij gaat ons voor de zevenjarige grote verdrukking wegnemen. Zo zullen wij voor altijd bij de Heer zijn. Jezus zei namelijk: “In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben (Joh. 14: 2-3).” De allerbelangrijkste vraag voor nu is: “Heeft u Jezus aangenomen als Redder?”

Kenneth

Bronnen
De Volkskrant (1)
The Guardian (2)
De Volkskrant (3)

 G7-top.mp4


Terug naar overzicht 
 
 
 
Map
Info