Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.


 

 

Help mee het Evangelie te verspreiden

Klik hier om mee te doen

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Abonneer dan op mijn Telegram-kanaal.
De Bijbel vertelt het verleden, het heden en de toekomst
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn YouTube-kanaal.
Help mee om het Evangelie te verspreiden. Klik hier om te abonneren op mijn Vimeo-kanaal.


Profetisch nieuws


Terug naar overzicht

02-02-2021

Het merkteken (= 666) wordt een onderhuidse tattoo

Beste lezers,

Vandaag een profetisch nieuwsartikel over het toekomstige merkteken van het beest (Openb. 13: 16-18). Dit merkteken zal hoogstwaarschijnlijk een onderhuidse tattoo worden. Deze onderhuidse tattoo kan een compleet medisch dossier opslaan. Hieronder kunt u lezen hoe dat werkt.

Medisch dossier opslaan in onderhuidse ‘tattoo’
Wetenschappers van MIT hebben een manier ontwikkeld om medische informatie over vaccinaties onder de huid, als een onzichtbare tattoo, op te slaan. Dit gebeurt met behulp van een speciale, voor het oog onzichtbare, kleurstof. Deze wordt met een micronaaldpleister onder de huid aangebracht en kan tegelijkertijd ook dienen om vaccinaties toe te dienen.

De informatie van het ‘medisch dossier’ die in de ‘tattoo’ opgeslagen is, kan met een aangepaste smartphone uitgelezen worden. Een digitaal, innovatief en alternatief voor oplossingen zoals de Vaccine Indicator Reminder (VIR) band die worden gedragen voor pasgeborenen en die moeders moeten vertellen wanneer het tijd is voor de volgend vaccinatie

Onderhuids medisch dossier
De oplossing die nu door MIT-wetenschappers ontwikkeld is, kan daar verandering in brengen. “In gebieden waar papieren vaccinatie-informatie vaak verloren gaat, als het al opgeslagen wordt, en digitale medische databases al helemaal niet bestaan, kan deze technologie de snelle en anonieme detectie van vaccinatiegeschiedenis van patiënten mogelijk maken om ervoor te zorgen dat elk kind wordt gevaccineerd”, aldus Kevin McHugh, docent bio-engineering aan de Rice University.

De onderzoekers toonden aan dat hun nieuwe kleurstof, bestaande uit zogenoemde quantum dots nanokristallen, minimaal vijf jaar onder de huid kan blijven. De kleurstof zendt bijna-infraroodlicht uit dat kan worden ‘gelezen’ door een speciaal daarvoor aangepaste smartphone.

Onzichtbare hulp bij vaccinaties
Enkele jaren geleden heeft het MIT-team een methode bedacht om vaccinatie-informatie te registreren zonder dat daarvoor een gecentraliseerde database of andere infrastructuur nodig is. Veel vaccins, zoals die tegen mazelen, bof en rodehond (MMR), vereisen meerdere doses die op bepaalde intervallen toegediend moeten worden. Zonder de juiste gegevens ontvangen kinderen mogelijk niet alle benodigde doses.

Voor het ‘tattoo-dossier’ ontwikkelden de wetenschappers een nieuw type quantum dots. Die zenden licht uit dat dicht bij het infraroodspectrum ligt. De ‘dots’ hebben een diameter van ongeveer 4 nanometer. Ze zijn ingekapseld in bio-compatibele microdeeltjes die bollen vormen met een diameter van ongeveer 20 micron. Door deze inkapseling blijft de kleurstof op zijn plaats, onder de huid, na te zijn geïnjecteerd.

De kleurstof wordt, samen met het vaccin, toegediend middels een zogenoemde micronaaldpleister. Momenteel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van ‘vaccinatiepleisters’ voor mazelen, rodehond en andere ziekten.

De micronaalden die in dit onderzoek worden gebruikt, zijn gemaakt van een mengsel van oplosbare suiker en een polymeer (PVA). Wanneer de pleister op de huid wordt aangebracht, lossen de micronaalden, die 1,5 millimeter lang zijn, gedeeltelijk op, waardoor de kleurstof met het vaccin in ongeveer twee minuten vrijkomt.

Testfase
Tests met op menselijke huid toonden aan dat de quantum-dot-patronen na maximaal vijf jaar nog konden worden uitgelezen. Tijdens de test werd vijf jaar blootstelling aan zonlicht gesimuleerd.

De onderzoekers hebben de quantum-dot technologie ook op ratten getest. Daarvoor kregen de proefdieren met behulp van micronaaldpleisters poliovaccins toegediend. De ratten genereerden een immuunrespons die vergelijkbaar was met de respons van ratten die een traditioneel geïnjecteerd poliovaccin ontvingen (1).

Onzichtbare inkt kan uitwijzen of kinderen zijn ingeënt
Het bijhouden van vaccinaties blijft een grote uitdaging in de ontwikkelingslanden, en zelfs in veel ontwikkelde landen gaat papierwerk verloren en vergeten ouders of hun kind up-to-date is. Nu heeft een groep onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology een nieuwe manier ontwikkeld om dit probleem aan te pakken: het opnemen van de plaat rechtstreeks in de huid.

Samen met het vaccin zou een kind worden geïnjecteerd met een beetje kleurstof dat onzichtbaar is voor het blote oog, maar gemakkelijk te zien is met een speciaal filter voor mobiele telefoons, gecombineerd met een app die nabij-infrarood licht op de huid schijnt. De kleurstof zou naar verwachting tot vijf jaar meegaan, volgens tests op varkens- en rattenhuid en menselijke huid in een schaal.

Het systeem - dat nog niet is getest bij kinderen - zou snelle en gemakkelijke toegang bieden tot de vaccinatiegeschiedenis, het risico van administratieve fouten vermijden en weinig toevoegen aan de kosten of het risico van de procedure, aldus de studie, die woensdag in Science werd gepubliceerd.

Het werk werd gefinancierd door de Bill & Melinda Gates Foundation en kwam tot stand op direct verzoek van Microsoft-oprichter Bill Gates zelf. Klik op de toegevoegde bron om de afbeeldingen te bekijken (2).

Het merkteken
Misschien dat u deze onderhuidse tattoo erg modern en mooi vindt klinken. Het wordt inderdaad ook mooier aangeboden dan dat het daadwerkelijk is. De andere kant wordt helaas niet verteld. Het Griekse woord voor merkteken is ‘palisade’ en betekent stempel of kras (3).

Eerder heeft u gelezen over een onderhuidse tattoo met micronaaldpleisters. Kunnen we dit een stempel of een kras noemen? Ik vind dat dit behoorlijk goed overeenkomt met de Griekse vertaling van het woord merkteken. Mijns inziens is het niet normaal dat ze dit in de toekomst in ons lichaam willen plaatsen. Als u dit merkteken neemt, vertelt de Bijbel u dat u voor eeuwig verloren gaat.

En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. - Openbaring 14: 9-11

Nadat u het merkteken neemt, verandert u in een bestuurbare robot. Verder zitten er zeer schadelijke chemicaliën in (4). U kunt in mijn video ‘The last warning’ hierover meer zien.

In mijn artikel ‘De G7-top transformeert dit jaar naar de D10-top’ kunt u lezen dat Microsoft patent heeft op het nummer 060606. Dit getal kennen we van Openbaring 13.

En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig. - Openbaring 13: 17-18

Dit is een zegen om te mogen zien. Ik zie dat alles gereed is voor het regime van het beest (= de antichrist).

De gemeente van Jezus zal deze tijd niet mee hoeven te maken. Zij worden voor het onheil opgenomen en zo zullen zij voor eeuwig bij Hem zijn (1 Thess. 4:17). De tijd van het onheil wordt volgens de Bijbel de zevenjarige grote verdrukking genoemd. Om meer te lezen over de opname en de grote verdrukking, kunt u mijn artikel ‘Israël en Soedan tekenen officieel het vredesakkoord’ lezen.

Vaak wordt er in de muziekindustrie het een en ander voorspeld. Dit is natuurlijk predictive programming. Voorspellend programmeren is een techniek waarbij het onwetende publiek wordt klaargestoomd voor wat komen gaat. Dit wordt gerealiseerd met behulp van televisie, films en natuurlijk internet. Deze methode werd ook gebruikt bij de videoclip van de rapper Busta Rhymes. In deze videoclip kunt u zien dat het merkteken op het voorhoofd komt. Dit komt overeen met Openbaring 13.

En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. - Openbaring 13:16

De antichrist zal het merkteken verplicht maken. Als het merkteken niet genomen wordt, moeten de mensen het met de dood bekopen (Openb. 13:15). De huidige vaccinaties die nu in omloop zijn, zijn mijns inziens een voorloper van het merkteken. Deze afgrijselijke vaccinaties zullen uiteindelijk ook verplicht worden. Als u het niet neemt, wordt u uitgesloten van de maatschappij. U zult een vaccinatiepaspoort moeten aantonen. Ze willen het merkteken alvast normaliseren door u te laten wennen met verplichtingen.

Deze vaccinaties zijn absoluut nog NIET het merkteken. Er zijn een paar zeer grote verschillen. Bij het merkteken zult u moeten uitspreken dat u het beest aanbidt (Openb. 13:4, 13:8, 13:15). Verder zult u ook geen rust meer hebben wanneer u het merkteken neemt (Openb. 14:11). Daarnaast zult u ook een kwaadaardige en schadelijke zweer krijgen, nadat u het merkteken genomen heeft (Openb. 16:2).

Wat ook een groot verschil is, is dat het merkteken pas wordt ingevoerd op de splitsing van de grote verdrukking. Het merkteken komt pas na drieënhalfjaar (Openb. 13: 5-7). De huidige COVID-19-vaccinatie is dus GEEN merkteken. Dat wil niet zeggen dat deze vaccinaties niet schadelijk zijn. Het tegendeel daarvan zelfs. U kunt in mijn video ‘The last warning’ hierover meer zien. Ik zou iedereen adviseren deze vaccinaties niet te nemen.

Na drieënhalfjaar zal de antichrist het verbond verbreken. Hierna zal hij aanbeden willen worden in de tempel (Dan. 9:27). Dit is dus het moment dat het merkteken wordt ingevoerd (Openb. 13: 5-6). De tempel zal aan het begin van de grote verdrukking worden herbouwd en zal gevestigd zijn in Jeruzalem. U kunt in mijn artikel ‘De derde tempel is gereed om gebouwd te worden’ hierover meer lezen.

Wat u ook nog eens kunt lezen, is dat ze deze technologie over drieënhalfjaar willen invoeren (5). Ook dit is weer aanwijzing dat de opname van de gemeente elk moment kan plaatsvinden. De komst van de technologie van het merkteken wordt nu zelfs ingeschat. Dit valt allemaal samen met alle eerder benoemde profetieën. Om hierover meer te weten, kunt u mijn andere nieuwsartikelen lezen.

De profetieën komen dus allemaal bij elkaar en dat ook nog eens qua timing. De perfecte timing van God zou ik het willen noemen. Wilt u een informatieve preek over het verband van het merkteken en de vaccinatie zien? Kijk dan deze video.

De allerbelangrijkste vraag voor nu is: “Heeft u Jezus aangenomen als Redder?”

Kenneth

Bronnen
ICT & health (1)
Scientific American (2)
News Break (3)
PubMed (4)
BBC (5)Terug naar overzicht 
 
 
 
Map
Info