Jezus komt spoedig
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Save people

In dit thema heeft u de mogelijkheid om mijn video's te downloaden op uw desktop, laptop, tablet of smartphone. In de nabije toekomst zal YouTube mijn video's gaan verwijderen, omdat de waarheid over de verdwenen mensen niet aan het licht mag komen. Sommigen zullen mijn video's hard nodig hebben, omdat er een compleet censuur zal komen op alles wat met Jezus te maken heeft. In bepaalde landen is het al verboden om een Bijbel te bezitten.

Voor mijn naasten waarvan ik weet dat ze Jezus niet hebben aangenomen, heb ik een USB-stick gekocht en daar heb ik verschillende video's op gezet. Hierdoor kunnen ze precies weten wat er na de opname van de gemeente gaat gebeuren en wat ze moeten doen. Voel u vrij om deze video's op een USB-stick te zetten. Daarnaast voeg ik ook een left behind letter toe. Deze kunt u downloaden, aanpassen en gebruiken voor uw naasten.

Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. - Johannes 20:29 

De wet brengt immers toorn teweeg, want waar geen wet is, is ook geen overtreding. Daarom is het uit het geloof, opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht, niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen, zoals geschreven staat: Ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover Hem in Wie hij geloofd heeft, namelijk God, Die de doden levend maakt, en de dingen die niet zijn, roept alsof zij er waren. - Romeinen 4: 15-17

Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. - Romeinen 8: 24-25

Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. - Romeinen 12:3

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. - Efeze 2: 8-9

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. - Hebreeën 11: 1-3 

Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. - Hebreeën 11: 7-8

Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. - 1 Petrus 1: 8-9

Left behind letter
Left behind letter.docx
Left behind letter
Left behind letter.docx
World Economic Forum – The Great Reset 2021
Video 1.mp4 (236.62MB)
World Economic Forum – The Great Reset 2021
Video 1.mp4 (236.62MB)
Wat zegt Klaus Schwab?
Video 2.mp4 (22.75MB)
Wat zegt Klaus Schwab?
Video 2.mp4 (22.75MB)
Is Franciscus de laatste paus?
Video 3.mp4 (77.42MB)
Is Franciscus de laatste paus?
Video 3.mp4 (77.42MB)
De opkomst van de één wereldreligie – The Abrahamic Family House
Video 4.mp4 (153.95MB)
De opkomst van de één wereldreligie – The Abrahamic Family House
Video 4.mp4 (153.95MB)
De opkomst van de één wereldreligie – The House of One (Berlin)
Video 5.mp4 (277.5MB)
De opkomst van de één wereldreligie – The House of One (Berlin)
Video 5.mp4 (277.5MB)
The one world currency
Video 6.mp4 (99.67MB)
The one world currency
Video 6.mp4 (99.67MB)
De Abraham-akkoorden gaan voor een tweestatenoplossing zorgen!
Video 7.mp4 (214.19MB)
De Abraham-akkoorden gaan voor een tweestatenoplossing zorgen!
Video 7.mp4 (214.19MB)
Een liefdevolle waarschuwing voor misleidende leringen!
Video 8.mp4 (287.3MB)
Een liefdevolle waarschuwing voor misleidende leringen!
Video 8.mp4 (287.3MB)
Israël, de EU en het Midden-Oosten werken aan een tweestatenoplossing!
Video 9.mp4 (275MB)
Israël, de EU en het Midden-Oosten werken aan een tweestatenoplossing!
Video 9.mp4 (275MB)
Kijk omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is!
Video 10.mp4 (182.86MB)
Kijk omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is!
Video 10.mp4 (182.86MB)
De strijd om de Tempelberg!
Video 11.mp4 (118.8MB)
De strijd om de Tempelberg!
Video 11.mp4 (118.8MB)
Spanningen tussen Israël, Libanon, Syrië en Iran!
Video 12.mp4 (128.41MB)
Spanningen tussen Israël, Libanon, Syrië en Iran!
Video 12.mp4 (128.41MB)
Het is tijd om u te bekeren!
Video 13.mp4 (76.75MB)
Het is tijd om u te bekeren!
Video 13.mp4 (76.75MB)
De Bijbel vertelt het verleden, het heden en de toekomst!
Video 14.mp4 (290.86MB)
De Bijbel vertelt het verleden, het heden en de toekomst!
Video 14.mp4 (290.86MB)
De vier paarden uit Openbaring 6!
Video 15.mp4 (93.87MB)
De vier paarden uit Openbaring 6!
Video 15.mp4 (93.87MB)
DIT GAAT OVER UW EEUWIGE BESTEMMING!
Video 16.mp4 (93.99MB)
DIT GAAT OVER UW EEUWIGE BESTEMMING!
Video 16.mp4 (93.99MB)
Openbaring 1!
Video 17.mp4 (224.33MB)
Openbaring 1!
Video 17.mp4 (224.33MB)
Openbaring 2!
Video 18.mp4 (308MB)
Openbaring 2!
Video 18.mp4 (308MB)
Israël, India, de Abraham-akkoorden en de D10-top!
Video 19.mp4 (151.36MB)
Israël, India, de Abraham-akkoorden en de D10-top!
Video 19.mp4 (151.36MB)
Komt Jezus zeer spoedig Zijn gemeente halen? (Deel 1)
Video 20.mp4 (239.94MB)
Komt Jezus zeer spoedig Zijn gemeente halen? (Deel 1)
Video 20.mp4 (239.94MB)
Breaking news vanuit Israël!
Video 21.mp4 (106.44MB)
Breaking news vanuit Israël!
Video 21.mp4 (106.44MB)
In de laatste dagen...
Video 22.mp4 (140.86MB)
In de laatste dagen...
Video 22.mp4 (140.86MB)
Komt Jezus zeer spoedig Zijn gemeente halen? (Deel 2)
Video 23.mp4 (299.33MB)
Komt Jezus zeer spoedig Zijn gemeente halen? (Deel 2)
Video 23.mp4 (299.33MB)
Antony Blinken belooft steun om Abraham-akkoorden UIT TE BREIDEN!
Video 24.mp4 (249.73MB)
Antony Blinken belooft steun om Abraham-akkoorden UIT TE BREIDEN!
Video 24.mp4 (249.73MB)
Een serieuze waarschuwing!
Video 25.mp4 (123.35MB)
Een serieuze waarschuwing!
Video 25.mp4 (123.35MB)
The Giant – Het beeld van het beest dat spreekt!
Video 26.mp4 (196.26MB)
The Giant – Het beeld van het beest dat spreekt!
Video 26.mp4 (196.26MB)
Ook Irak wil bij de Abraham-akkoorden komen!
Video 27.mp4 (301.65MB)
Ook Irak wil bij de Abraham-akkoorden komen!
Video 27.mp4 (301.65MB)
Dit zijn de belangrijkste VIJF MINUTEN uit uw leven!
Video 28.mp4 (71.3MB)
Dit zijn de belangrijkste VIJF MINUTEN uit uw leven!
Video 28.mp4 (71.3MB)
Openbaring 17 – Green pass of gerechtigheid?
Video 29.mp4 (424.32MB)
Openbaring 17 – Green pass of gerechtigheid?
Video 29.mp4 (424.32MB)
Er gebeurt veel in de wereld!
Video 30.mp4 (81.31MB)
Er gebeurt veel in de wereld!
Video 30.mp4 (81.31MB)
Living in the last days!
Video 31.mp4 (465.84MB)
Living in the last days!
Video 31.mp4 (465.84MB)
De opkomst van de antichrist!
Video 32.mp4 (406.3MB)
De opkomst van de antichrist!
Video 32.mp4 (406.3MB)
Blijf naar Israël kijken!
Video 33.mp4 (225.63MB)
Blijf naar Israël kijken!
Video 33.mp4 (225.63MB)
SHARE this message!!! JESUS IS COMING SOON!!!
Video 34.mp4 (62.11MB)
SHARE this message!!! JESUS IS COMING SOON!!!
Video 34.mp4 (62.11MB)
NEDERLAND, WORD WAKKER!!! DEEL DIT BERICHT!!!
Video 35.mp4 (186.48MB)
NEDERLAND, WORD WAKKER!!! DEEL DIT BERICHT!!!
Video 35.mp4 (186.48MB)
Een belangrijke aankondiging!!!
Video 36.mp4 (75.8MB)
Een belangrijke aankondiging!!!
Video 36.mp4 (75.8MB)
Wordt dit de maand van de nieuwe wereldorde?
Video 37.mp4 (471.38MB)
Wordt dit de maand van de nieuwe wereldorde?
Video 37.mp4 (471.38MB)
De duistere agenda achter COP26!
Video 38.mp4 (494.8MB)
De duistere agenda achter COP26!
Video 38.mp4 (494.8MB)
Nederland zal worden zoals China!
Video 39.mp4 (342.09MB)
Nederland zal worden zoals China!
Video 39.mp4 (342.09MB)
DEEL dit bericht!!! JEZUS KOMT SPOEDIG!!!
Video 40.mp4 (71.3MB)
DEEL dit bericht!!! JEZUS KOMT SPOEDIG!!!
Video 40.mp4 (71.3MB)
Daar zijn ze weer: de ABRAHAM-AKKOORDEN!!!
Video 41.mp4 (430.41MB)
Daar zijn ze weer: de ABRAHAM-AKKOORDEN!!!
Video 41.mp4 (430.41MB)
De Heere Jezus is er voor u!
Video 42.mp4 (111.27MB)
De Heere Jezus is er voor u!
Video 42.mp4 (111.27MB)
Beeld VN-hoofdkwartier roept op tot internationale VREDE EN VEILIGHEID!!!
Video 43.mp4 (101MB)
Beeld VN-hoofdkwartier roept op tot internationale VREDE EN VEILIGHEID!!!
Video 43.mp4 (101MB)
En de draak stond voor Rockefeller Center!
Video 44.mp4 (126.76MB)
En de draak stond voor Rockefeller Center!
Video 44.mp4 (126.76MB)
Openbaring 3!
Video 45.mp4 (218.41MB)
Openbaring 3!
Video 45.mp4 (218.41MB)
Komt er een nucleaire oorlog aan?
Video 46.mp4 (84.03MB)
Komt er een nucleaire oorlog aan?
Video 46.mp4 (84.03MB)
Grote nucleaire oorlogsdreigingen vanwege spanningen tussen Putin en Biden!
Video 47.mp4 (126.46MB)
Grote nucleaire oorlogsdreigingen vanwege spanningen tussen Putin en Biden!
Video 47.mp4 (126.46MB)
Pas op dat niemand u misleidt!
Video 48.mp4 (333.49MB)
Pas op dat niemand u misleidt!
Video 48.mp4 (333.49MB)
VANDAAG is de dag van uw REDDING!!!
Video 49.mp4 (445.98MB)
VANDAAG is de dag van uw REDDING!!!
Video 49.mp4 (445.98MB)


 
 
 
 
Map
Info