Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

Bijbelleesplan 2024

In dit thema kunt u meedoen aan het Bijbelleesplan voor 2024. Heeft u de Bijbel nog nooit van kaft tot kaft gelezen? En heeft u het verlangen om de hele Bijbel te lezen? Doe dan mee met het Bijbelleesplan. Na één jaar heeft u de hele Bijbel gelezen. Op deze manier krijgt u een goed overzicht van Gods Woord en heilsplan.

Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt,
en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is.

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,
opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.
– 2 Timotheüs 3:14-17


Als prediker van Gods Woord wil ik u graag doorverwijzen naar de heilige Schriften. Dit is mijn belangrijkste opdracht naast de prediking van het Evangelie en het maken van discipelen.


En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.
– Markus 16:15

 

Hieronder kunt u het Bijbelleesplan downloaden en uitdraaien. Als u uw dagelijkse voeding vanuit het Woord heeft gehad, dan kunt u dat afvinken, zodat u zich houdt aan het leesschema.

Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.
– Mattheüs 4:4

 

 

En nadat zij aan die stad het Evangelie verkondigd hadden en veel discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystre, Ikonium en Antiochië,
en zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan.
– Handelingen 14:21-22

 

 

E-mailen
Map
Info
Instagram