Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

Komt Jezus?

In dit thema kunt u in de driedelige Bijbelstudie horen en zien dat we dichtbij de opname van de gemeente zijn. Hieronder kunt u een aantal correcte Bijbelpassages vinden over de verschillende komsten van de Heere Jezus Christus.

Eerste komst Jezus

Tussentijdse komst Jezus

Tweede komst Jezus

De geboorte

De opname v.d. gemeente

Eind v.d. zevenjarige grote verdrukking

Jes. 9:1-6, Matt. 1:18-25, Luk. 1:26-38, Luk. 2:1-7

1 Kor. 15:51-54, 1 Thess. 4:13-18, 2 Thess. 1:6-8, Openb. 3:10

Zach. 14:4, Matt. 24:23-31, Mark. 13:24-31, Luk. 21:25-33


In deel 1 van de driedelige Bijbelstudie worden de volgende onderwerpen besproken:

  • De wereldrijken uit Daniël 2;
  • De wereldrijken uit Daniël 7.


In deel 2 van de driedelige Bijbelstudie worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Israël gaat 70 jaar in ballingschap;
  • De 70 jaarweken van Daniël.


Deel 3 bestaat uit vijf delen. In deel 3 van de driedelige Bijbelstudie worden de volgende onderwerpen besproken:

  • De opname van de gemeente;
  • De wederkomst voor Israël.
E-mailen
Map
Info
Instagram