Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

World Economic Forum

In dit thema kunt u video's over de antichristelijke agenda van het World Economic Forum (WEF) bekijken. Daarnaast kondigt een nieuw WEF-rapport bijna letterlijk het digitale merkteken van het beest aan. Scan het rapport, zodat u kunt zien dat ik dit niet verzin. Dit is waar de wereldmachten mee bezig zijn...

En het vierde koninkrijk (de vierde industriële revolutie, het herstelde Romeinse Rijk) zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles.
Dat u verder de voeten en de tenen, gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer, gezien hebt – dat zal een verdeeld koninkrijk (het herstelde Romeinse Rijk) zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer – juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem.
En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem – dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos.
Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem – ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.
– Daniël 2: 40-43

E-mailen
Map
Info
Instagram