Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

Openbaring YouTube-serie

In deze afleveringen wil ik u meenemen in het Bijbelboek ‘Openbaring’, omdat al deze dingen spoedig zullen gebeuren. Met Gods genade gaan we vers voor vers door het Bijbelboek Openbaring heen. Er rust namelijk een zegen op de verkondiging van dit Bijbelboek (Openb. 1:3).

Ik vertel u graag wat achtergrondinformatie. In ca. 95 n.C. kreeg de apostel Johannes de openbaring van Jezus Christus te zien op het Griekse eiland Patmos, waar Johannes in ballingschap was. Christenen werden in die tijd intensief vervolgd door de Romeinen, en Johannes probeerde hen hoop op betere tijden te geven.

Hij leefde tijdens het eerste Romeinse Rijk, terwijl de profeet Daniël lang daarvoor het tweede Romeinse imperium voorzegt had in het Oude Testament, tijdens de uitleg van Nebukadnezars droom. We hebben nu te maken met het herstelde Romeinse Rijk. Het verenigd West-Europa wordt momenteel voor onze ogen opgezet. In deze serie zullen we regelmatig terugbladeren naar het Bijbelboek Daniël om de voorzeggingen uit te diepen.

Waarom was Johannes op Patmos? Hij was daar omwille van het Woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. De woorden uit dit Bijbelboek moet aan de mensen bekend worden gemaakt. Helaas wordt dit boek in veel kerken dichtgelaten, met alle gevolgen van dien. Zonder het profetische Woord is het moeilijk om waakzaam en nuchter te blijven, zoals de Bijbel dit ons op het hart drukt.

Het Griekse woord apokalupsis betekent openbaring, onthulling of aan het licht brengen. Johannes speelt een belangrijke rol in de eschatologie: de leer van de laatste dingen. Hij mag Gods heilsplan door de openbaring van Jezus Christus aan ons verkondigen. Voor sommigen mensen is de actualiteit van Gods Woord een aansporing om zich te bekeren tot de Levende God, omdat ze zien dat Zijn Woord de waarheid is én dat de Heere Jezus spoedig komt voor Zijn bruidsgemeente. Eenieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is (1 Joh. 3:3).

E-mailen
Map
Info
Instagram