Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

Persoonlijk

In dit domein vertel ik iets over mezelf, omdat ik regelmatig de vraag krijg wie erachter deze website zit. Eigenlijk vind ik deze vraag niet belangrijk, omdat de Heere Jezus centraal moet staan en niet een persoon. Want we zijn slechts dienstknechten van onze Allerhoogste Heer en Heiland.

Toch is niets krachtiger dan een getuigenis, dat is ook de reden waarom ik iets over mezelf vertel, zodat ik kan getuigen van de liefde van onze Heere Jezus Christus. Ik bid dat deze informatie tot zegen mag zijn voor de ongelovigen naasten.

Want dit is onze roem: het getuigenis van ons geweten dat wij ons in eenvoud en oprechtheid voor God, niet in vleselijke wijsheid, maar in genade van God gedragen hebben in de wereld, en in het bijzonder ten opzichte van u. – 2 Korinthe 1:12

Kenneth Johannes Kerver
E-mailen
Map
Info
Instagram