Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

Globalisme

In dit thema kunt u video's over het globalisme bekijken. Globalisme is de benadering van sociale, culturele, wetenschappelijke en humanistische kwesties die de wereld als een enkel en interactief systeem ziet. Dit wordt ook wel mondialisering genoemd. Deze processen vindt u terug in het Bijbelboek Openbaring, want in Openbaring (hoofdstuk 6-19) is er sprake van een één wereldregering, één wereldreligie en één wereldmunt. Dit zal een alomvattend duivels wereldsysteem zijn. In het Woord van God wordt dit het herstelde Romeinse Rijk genoemd.

En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk
(één wereldregering).
En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden (één wereldreligie), althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.
– Openbaring 13: 7-8

En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen (één wereldmunt), behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.
– Openbaring 13:17
 
De één wereldregering


De één wereldreligie


De één wereldmunt

E-mailen
Map
Info
Instagram