Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

Dopen

In dit thema kunt u contact met mij opnemen voor onderdompeling. Vanwege verschillende vragen, heb ik besloten om een apart thema aan te maken. Het is mij opgevallen dat broeders en zusters gedoopt willen worden door iemand die de gezonde leer nastreeft. Dit begrijp ik volkomen en hier verblijd ik mij in. Helaas zijn een groot aantal gemeenten afgedwaald van de waarheid en daarom begrijp ik dat gemeenten leeglopen.

Als in uw gemeente structureel wordt gezondigd, dan moet u niet blijven, maar vertrekken. De Gemeente van Christus kan namelijk geen gemeenschap hebben met de zonde (2 Kor. 12: 20-21). Het is belangrijk dat de Gemeente van Christus teruggaat naar het Woord van God, de Bijbel. Zijn kostbare Woord moet altijd leidend zijn.

 

Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen, of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.
– Galaten 1:10
 

De volwassendoop is altijd een twistpunt geweest in Nederland, maar wat zegt het Woord van God? Lees dit artikel om de Bijbelse onderbouwing van de volwassendoop in te zien. Het is namelijk een Bijbelse opdracht. Hoe mooi is het om gehoorzaam te zijn aan het vleesgeworden Woord? Het vleesgeworden Woord is de Christus Zelf. (Joh. 1:14)

   

En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden?
En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.
En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem.
– Handelingen 8: 36-38
 

En hoe mooi is het als de onderdompeling ook nog eens op de Handelingen 8 manier kan? Dit houdt simpelweg in dat u in de natuur gedoopt kan worden. Denk hierbij aan een prachtig strand, meer of ander natuurgebied.

Als u achter de leerstellingen van deze website staat, dan kunt u contact met mij opnemen voor de onderdompeling. Vul hieronder het contactformulier in. Vervolgens zal ik u opbellen om een gesprek aan te gaan. Waarom?

Het is voor mij essentieel om te weten of iemand wederom geboren is. De doper heeft namelijk verantwoordelijkheden, dus dit is mijn werkwijze in dienst van de Allerhoogste. Graag hoor ik uw getuigenis, want dit is een krachtig gedeelte van de doop. Uiteindelijk heeft de Gemeente van Christus een prachtige taak om te getuigen van Zijn grote liefde.

Weet alstublieft dat u een prachtige en Bijbelse keuze maakt, als u kiest om uzelf te laten onderdompelen. Vraag altijd eerst de Heere om wijsheid en inzicht, dan zal Hij u laten zien dat de volwassendoop Bijbels is.

Het blijft voor mij een grote genade om broeders en zusters te mogen dopen!


En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.
– Mattheüs 28: 18-20


  • Dopen 1
  • Dopen 2
  • Dopen 3
  • Dopen 4
E-mailen
Map
Info
Instagram