Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

Tweestatenoplossing

In dit thema kunt u video's over de tweestatenoplossing bekijken. Door de Abraham-akkoorden zal Israël verdeeld worden in een tweestatenoplossing. Dit zorgt voor meerdere Arabische landen bij de Abraham-akkoorden, waardoor het toekomstige Daniël 9:27 verbond wordt versterkt/uitgebreid. Hierdoor ontstaat een allesomvattend "vredesplan" voor het Midden-Oosten. Paus Franciscus heeft recent geleden zijn handtekening gezet voor een tweestatenoplosing. De Bijbel vertelt dat er een tweestatenoplossing moet zijn in de periode van de dag des HEEREN, dat is de zevenjarige grote verdrukking. Mijns inziens zullen de Joden akkoord gaan met een tweestatenoplossing omdat ze de Derde Tempel mogen herbouwen. Ook zullen ze een tweestatenoplossing accepteren omdat ze denken dat de mens der wetteloosheid hun "messias" is (Joh. 5:43).

Want zie, in die dagen en in die tijd,
als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem,
zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen
en hen doen afdalen naar het dal van Josafat.
Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren,
vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël,
dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben.
Mijn land hebben zij verdeeld.
– Joël 3: 1-2

Zie, er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in uw midden zal worden verdeeld.
– Zacharia 14:1

E-mailen
Map
Info
Instagram