Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

Billboard project

In dit thema kunt u meehelpen om het Evangelie te verspreiden via billboards langs de drukste snelwegen van Nederland. Het doel is om zoveel mogelijk mensen te bereiken met de eenvoud van het Evangelie en de waarschuwende bekeringsboodschap. Dit kan door te investeren in een billboard project. Hier heb ik uw hulp bij nodig, omdat dit erg prijzig is in Nederland.

U kunt doneren via het rekeningnummer van de stichting. Vanwege de ANBI-status kunt u gebruikmaken van (gedeeltelijke) fiscale aftrekbaarheid.

NL79 INGB 0709 7572 98 t.n.v. Stichting Jezus komt spoedig.
Onder vermelding: BILLBOARD PROJECT.
KVK-nummer: 87104067.

Wie is Paulus dan, en wie is Apollos, anders dan dienaren, door wie u tot geloof gekomen bent, en dat zoals de Heere aan ieder van hen gegeven heeft?
Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien.
Dus is dan noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God, Die laat groeien.
En hij die plant en hij die begiet, zijn één, maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen overeenkomstig zijn eigen inspanning.
Want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker en Gods bouwwerk bent u.
– 1 Korinthe 3: 5-9


Update (03-03-2023)

Na vier prachtige billboard projecten, die veel teweeg hebben gebracht, heb ik besloten om niet meer om geld te vragen. E-mailen
Map
Info
Instagram