Jezus komt spoedig

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. – Joh. 14:6

Nieuwjaarsactie

In dit thema kunt u de brochure 'Zie, Ik maak alle dingen nieuw' aanvragen. Het is een actie voor de maanden december en januari, omdat veel mensen zich alleen voelen in deze maanden. Voor velen zijn het dus het donkere dagen, maar er is een Licht dat schijnt in de duisternis. Zijn Naam is de Heere Jezus. Er komt een tijd dat Hij alle dingen nieuw zal maken. Help mee om deze kostbare hoop en boodschap van het Evangelie te verspreiden.

En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. – 2 Korinthe 2:14

Actie: Verspreid zoveel mogelijk brochures huis-aan-huis om het reddende Evangelie te verspreiden onder de mensen.

Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. – Kolossenzen 1:27

Als u het op uw hart heeft om te doneren voor de brochure, dan kan dat via het rekeningnummer van de stichting. Vanwege de ANBI-status kunt u gebruikmaken van (gedeeltelijke) fiscale aftrekbaarheid.

NL79 INGB 0709 7572 98 t.n.v. Stichting Jezus komt spoedig.
Onder vermelding: EVANGELISATIEMATERIAAL.
KVK-nummer: 87104067.

Hieronder kunt u de brochure inzien en aanvragen. Maar ook kunt u ter bemoediging inzien hoeveel brochures er worden verspreid.

 
Brochure: Zie, Ik maak alle dingen nieuw!
Zie, Ik maak alle dingen nieuw.pdf (4.17MB)
Brochure: Zie, Ik maak alle dingen nieuw!
Zie, Ik maak alle dingen nieuw.pdf (4.17MB)E-mailen
Map
Info
Instagram